رعایت تغذیه صحیح راه مناسبی برای پیشگیری از بیماریها ی متعدد است

پرسشنامه یاد آمد 24 ساعته خوراک

 

 

لطفا نام و مقدار مواد غذایی و آشامیدنی خود را  از زمان بیدار شدن تا آخر شب در جدول زیر ثبت نمایید

 

زمان

نام

و مقدار غذای مصرفی

 غذا و نوشیدنی خورده شده         تعداد واحد مصرفی از هر گروه غذایی

گروه شیر

گروه گوشت

میوه

سبزی

نان و غلات

چربی – شیرینی و الکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد واحد مصرف توصیه شده روزانه

گروه سنی

گروه شیر

گروه گوشت

میوه

سبزی

نان و غلات

چربی – شیرینی و الکل

زیر 10 سال

3-2

2

1

2

4

در حد اعتدال

10-19

4-3

3-2

2

3

11-6

در حد اعتدال

بزرگسالان

3-2

3-2

2

3

11-6

در حد اعتدال

بارداری و شیردهی

4-3

3-2

2

3

11-6

در حد اعتدال

ارزیابی

کم

کافی

زیاد

گروه شیر

گروه گوشت

میوه

سبزی

نان و غلات

چربی – شیرینی و الکل

 

نوشته شده توسط دکتر اسدالهی در ساعت 12:18 | لینک  |